Strzałka

Cmentarz Wojenny w Wałczu – pamięć i szacunek dla bohaterów

Zapraszamy na spotkania:

28 XI 2019 r., godz. 17.00

“Jesteśmy im winni pamieć… poszukiwania miejsc pochówków ofiar totalitaryzmów” spotkanie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem

1 XII 2019 r., godz. 11.30

“Cmentarz wojenny w Wałczu – pamięć i szacunek dla bohaterów” prelekcje Mariana Wiatra i Marcina Dudka

Wydarzenie sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.