Strzałka w dół

Co w słomie piszczy… małe podsumowanie warsztatów “Słomiany Zapał”

Dzisiaj Mikołajki, święta Bożego Narodzenia tuż tuż, a w Muzeum pojawiły się już choinki. Czas na małe podsumowanie tego, jak działamy w przedświątecznym okresie.

Czytaj więcej

Wałecki Jarmark Bożonarodzeniowy – Poczta św. Mikołaja

Na Wałeckim Jarmarku Bożonarodzeniowym pojawi się Poczta św. Mikołaja, czyli warsztaty organizowane przez Muzeum Ziemi Wałeckiej. Serdecznie zapraszamy od godziny 13.30 do naszego świątecznego stoiska!

Czytaj więcej

Wałecki Jarmark Bożonarodzeniowy – 17 XII 2023

Jako współorganizatorzy wydarzenia, serdecznie zapraszamy na Wałecki Jarmark Bożonarodzeniowy!

Czytaj więcej

O muzeum

Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r.

Oficjalna inauguracja nastąpiła w 1984 r.
W naszych zasobach znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII wieku, dokumenty obrazujące sytuację po rozbiorach, okres międzywojenny, wybuch II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego a także powojenne losy kombatantów, osadników i odbudowę miasta ze zniszczeń.

Muzeum Ziemi Wałeckiej organizuje liczne wystawy czasowe o szerokiej tematyce – historyczne, etnograficzne, fotograficzne, biograficzne, przedstawiające sztukę dawno, jak i współczesną itd.
Od ponad 20 lat, corocznie, w styczniu dobywa się przegląd twórczości wałeckich artystów profesjonalnych pod nazwą „Salon doroczny”.

Muzeum prowadzi też badania archeologiczne, organizuje konferencje naukowe oraz liczne imprezy towarzyszące wystawom – pokazy walk, festyny, prelekcje.

Tradycją stały się już kameralne koncerty organizowane w muzealnej piwniczce.

W planach Muzeum Ziemi Wałeckiej jest poszerzenie oferty wystawienniczej o elementy związane z powojenną historią regionu, podkreślające jego wielokulturowość i opowiadające o losach mieszkańców tego regionu w trudnych powojennych czasach.

Zwiedzanie

Od wtorku do piątku w godz. 1000-1600
W niedzielę w godz. 1100-1500
78-600 Wałcz,
ul. Pocztowa 14
67 258-2591
info@mzw.com.pl
Jak dotrzeć
Cennik

“Historia to świadek dziejów, źródło prawdy,
życia, pamięci, mistrzyni życia,
piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.”

Tytus Liwiusz
Logo