Strzałka w dół

“Podejdź no do płota!” – gra miejska w ramach 8. Festiwalu Dwóch Jezior

Gra miejska „Podejdź no do płota!” to folkowa zabawa w klimacie kultowego filmu „Sami Swoi”. Zapraszamy do udziału w sześciu zadaniach, dzięki którym poczujecie się jak mieszkańcy dawnej polskiej wsi.

Czytaj więcej

Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Muzeum Ziemi Wałeckiej

21 lipca w samo południe rozpoczynamy Turniej Strzelecki o Puchar Dyrektora Muzeum Ziemi Wałeckiej! Zapraszamy do zapisów.

Czytaj więcej

SZTURM NA MARIANOWO, czyli nocne zwiedzanie bunkrów

Przygotujcie się na SZTURM NA MARIANOWO, czyli nocne zwiedzanie bunkrów!

Czytaj więcej

O muzeum

Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r.

Oficjalna inauguracja nastąpiła w 1984 r.
W naszych zasobach znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII wieku, dokumenty obrazujące sytuację po rozbiorach, okres międzywojenny, wybuch II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego a także powojenne losy kombatantów, osadników i odbudowę miasta ze zniszczeń.

Muzeum Ziemi Wałeckiej organizuje liczne wystawy czasowe o szerokiej tematyce – historyczne, etnograficzne, fotograficzne, biograficzne, przedstawiające sztukę dawno, jak i współczesną itd.
Od ponad 20 lat, corocznie, w styczniu dobywa się przegląd twórczości wałeckich artystów profesjonalnych pod nazwą „Salon doroczny”.

Muzeum prowadzi też badania archeologiczne, organizuje konferencje naukowe oraz liczne imprezy towarzyszące wystawom – pokazy walk, festyny, prelekcje.

Tradycją stały się już kameralne koncerty organizowane w muzealnej piwniczce.

W planach Muzeum Ziemi Wałeckiej jest poszerzenie oferty wystawienniczej o elementy związane z powojenną historią regionu, podkreślające jego wielokulturowość i opowiadające o losach mieszkańców tego regionu w trudnych powojennych czasach.

Zwiedzanie

Od wtorku do piątku w godz. 1000-1600
W niedzielę w godz. 1100-1500
78-600 Wałcz,
ul. Pocztowa 14
67 258-2591
info@mzw.com.pl
Jak dotrzeć
Cennik

“Historia to świadek dziejów, źródło prawdy,
życia, pamięci, mistrzyni życia,
piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.”

Tytus Liwiusz
Logo