Strzałka w dół

Wałecki Jarmark Bożonarodzeniowy – 17 XII 2023

Jako współorganizatorzy wydarzenia, serdecznie zapraszamy na Wałecki Jarmark Bożonarodzeniowy!

Czytaj więcej

Niedzielne prelekcje w ramach “JESIENI PRZODKÓW” – 26 XI 2023

W minioną niedzielę udaliśmy się w podróż do słowiańskich zaświatów, do której przygotowały nas ludowe obrzędy pogrzebowe. Tematy iście listopadowe, kiedy jesienna aura za oknem skłania ku refleksji, a świąteczny gwar dopiero się zbliża...

Czytaj więcej

XIII edycja PACZKI DLA BOHATERA

Wystartowała XIII edycja akcji "Paczka dla Bohatera", której celem jest przygotowanie ponad 2000 paczek dla weteranów i kombatantów II wojny światowej i podziemia niepodległościowego w całej Polsce. Paczki dla bohaterów w okresie okołoświątecznym trafiają również do wałeckich Kombatantów, dlatego po raz drugi przyłączamy się do udziału i do tego samego zachęcamy również Was.

Czytaj więcej

O muzeum

Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r.

Oficjalna inauguracja nastąpiła w 1984 r.
W naszych zasobach znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII wieku, dokumenty obrazujące sytuację po rozbiorach, okres międzywojenny, wybuch II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego a także powojenne losy kombatantów, osadników i odbudowę miasta ze zniszczeń.

Muzeum Ziemi Wałeckiej organizuje liczne wystawy czasowe o szerokiej tematyce – historyczne, etnograficzne, fotograficzne, biograficzne, przedstawiające sztukę dawno, jak i współczesną itd.
Od ponad 20 lat, corocznie, w styczniu dobywa się przegląd twórczości wałeckich artystów profesjonalnych pod nazwą „Salon doroczny”.

Muzeum prowadzi też badania archeologiczne, organizuje konferencje naukowe oraz liczne imprezy towarzyszące wystawom – pokazy walk, festyny, prelekcje.

Tradycją stały się już kameralne koncerty organizowane w muzealnej piwniczce.

W planach Muzeum Ziemi Wałeckiej jest poszerzenie oferty wystawienniczej o elementy związane z powojenną historią regionu, podkreślające jego wielokulturowość i opowiadające o losach mieszkańców tego regionu w trudnych powojennych czasach.

Zwiedzanie

Od wtorku do piątku w godz. 1000-1600
W niedzielę w godz. 1100-1500
78-600 Wałcz,
ul. Pocztowa 14
67 258-2591
info@mzw.com.pl
Jak dotrzeć
Cennik

“Historia to świadek dziejów, źródło prawdy,
życia, pamięci, mistrzyni życia,
piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.”

Tytus Liwiusz
Logo