ZESPÓŁ

Magdalena Suchorska
Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej
Dział Archeologiczny
suchorska@mzw.com.pl

Jarosław Harasimowicz
Kustosz
Dział Historyczny i Historii Militariów
harasimowicz@mzw.com.pl

Marlena Jakubczyk
Kustosz
Dział Etnograficzny
jakubczyk@mzw.com.pl

Aleksandra Wojdyło – Mosiejczuk
Kustosz
Dział Historii Sztuki
mosiejczuk@mzw.com.pl

Bartłomiej Baranowski
Asystent muzealny
Przewodnik muzealny
baranowski@mzw.com.pl

Beata Stankiewicz
Dział Przyrodniczy
stankiewicz@mzw.com.pl

Mikołaj Terefenko
Główny księgowy
terefenko@mzw.com.pl