Muzeum Ziemi Wałeckiej realizuje projekt

“DNA Wałcza”

dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci”

 

OPIS ZADANIA

 

Projekt “DNA Wałcza” zakłada utworzenie w strukturach Muzeum Ziemi Wałeckiej izby pamięci poświęconej powojennej historii mieszkańców Wałcza. Celem  projektowanej izby pamięci jest dotarcie do tytułowego DNA miasta składającego się z elementów kultury polskiej, niemieckiej, żydowskiej oraz ukraińskiej.

W okresie powojennym na terenie powiatu wałeckiego doszło do niemal całkowitej wymiany ludności. Niemieckie miasto zostało włączone w odradzające się po okresie wojen państwo polskie. Niemieccy mieszkańcy zostali zmuszeni do opuszczenia terenów powiatu wałeckiego. Zastąpili ich nowi osadnicy – tzw. repatrianci pochodzący z Kresów wschodnich II RP (Korzec, Lwów, Wilno, Baranowicze itd.), powracający z wieloletniej tułaczki Sybiracy, ludność pochodzenia ukraińskiego przesiedlona w ramach Akcji “Wisła”, Polacy z Polski Centralnej poszukujący lepszego życia na terenach zachodnich. Wśród nowych osadników duży udział mieli także żołnierze walczący na różnych frontach II wojny światowej oraz związani z powstającymi wałeckimi jednostkami wojskowymi.

Celem projektu “DNA Wałcza” jest przybliżenie obecnym mieszkańcom miasta ich własnej historii. Młode pokolenia wałczan to potomkowie niedawno przybyłych osadników, którzy po wojnie na nowo tworzyli obraz miasta, w którym wciąż wyraźny był akcent niemiecki. Intensywna migracja, która miała miejsce w latach
powojennych, związana chociażby z Akcją “Wisła”, ale również z decyzjami osób szukających nowego miejsca do życia po okresie wojennej zawieruchy, spowodowała że w Wałczu zmieszały się ze sobą liczne kultury.

W ramach projektu “DNA Wałcza” stworzona zostanie izba pamięci w postaci ekspozycji, która stanie się częścią wystawy stałej Muzeum Ziemi Wałeckiej. Na wystawie zaprezentowane zostaną historie przesiedleńców, ich pamiątki związane z migracją, życiem codziennym w powojennym Wałczu, a także miejscami, z których przybyli.
Ekspozycja będzie opowiadała historię nowych osadników, powody wyjaśniające, dlaczego w mieście nastąpiła wymiana ludności. Wszystko po to, aby uzmysłowić młodszym i przypomnieć starszym pokoleniom mieszkańców powiatu wałeckiego, że ich korzenie sięgają do oddalonych od siebie miejsc, do różnych kultur i tradycji, przez co obraz Wałcza i jego okolic jest tak wyjątkowy i specyficzny, a miasto staje się swoistą małą ojczyzną z własną, wielowątkową i wielowiekową tradycją.

 

ZBIÓRKA

 

Na potrzeby izby pamięci realizowanej w ramach projektu “DNA Wałcza” pragniemy przeprowadzić zbiórkę pamiątek. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców powiatu wałeckiego, którzy

 

Obiekty gromadzone na potrzeby izby pamięci będą pochodziły z terenów, z których zostali przesiedleni nowi mieszkańcy powiatu wałeckiego. Będą dotyczyły głównie życia codziennego, sfery rodzinnej oraz sakralnej (ważne dla tożsamości kulturowej dewocjonalia). Przedmioty pochodzą najczęściej z niewielkiego bagażu jaki mogli ze
sobą zabrać ludzie wyruszający w drogę w nieznane.

W ramach prowadzonego projektu chcielibyśmy pozyskać:
– nagrania wywiadów z przesiedlonymi późniejszymi mieszkańcami Wałcza,
– rodzinne pamiątki przywiezione np. z Korca, Wilna, Lwowa itd.,
– fotografie przedstawiające życie codzienne przed i po migracji do miejscowości powiatu wałeckiego,
– dokumenty, listy, legitymacje itd.,
– różnego rodzaju dokumenty świadczące o migracji i życiu w nowej rzeczywistości,
– przedmioty codziennego użytku,
– elementy strojów zabranych w podróż,
– dewocjonalia towarzyszące przesiedleńcom.