Strzałka

“DNA Wałcza” – najważniejsze informacje

Cele projektu

“DNA Wałcza’’ to projekt poświęcony historii mieszkańców powiatu wałeckiego, którzy po II wojnie światowej przybyli tu z różnych kierunków i powodów:

 • z Kresów Wschodnich (m.in. Wilno, Lwów, Korzec, Grodno) w ramach tzw. repatriacji,
 • powracających z zesłania na Syberię,
 • z Polski Centralnej w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia,
 • żołnierzy powracających z różnych frontów II wojny światowej (m.in. PSZ na zachodzie, żołnierzy walczących na Wale Pomorskim),
 • jeńców uwolnionych z oflagów, stalagów i obozów koncentracyjnych,
 • przesiedlonych w ramach Akcji “Wisła”.

Naszym celem jest zgromadzenie pamiątek po pierwszych osadnikach, spisanie opowieści o ich życiu oraz utworzenie Izby Pamięci w budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej, która opowie o powojennej codzienności nowych mieszkańców Wałcza i okolic.

Co zbieramy?

Zabrane ze sobą przedmioty opowiadające o życiu przed i po osiedleniu na terenie ziemi wałeckiej:

 • listy, fotografie, pocztówki, dokumenty,
 • dewocjonalia (obrazy z wizerunkami świętych, modlitewniki, różańce, lichtarze, medaliki, pamiątki chrzcielne, komunijne, rzeźby itd.),
 • narzędzia rolnicze,
 • przedmioty codziennego użytku, meble, naczynia, zabawki,
 • ubrania, obuwie, biżuteria itd.

Jak się z nami skontaktować?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 67 258 25 91 lub 664 922 757, lub mailowego pod adresem info@mzw.com.pl. Więcej informacji na temat realizowanego przez nas projektu można odnaleźć na stronie internetowej mzw.com.pl w zakładce https://mzw.com.pl/projekty/

_________________________________________________

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI POWIATU WAŁECKIEGO

W ramach projektu “DNA Wałcza” planowane są cztery spotkania z mieszkańcami powiatu wałeckiego. Podczas każdego ze spotkań zostaną wygłoszone prelekcje (Dawid Porębiak, “Genealogiczne potyczki, czyli jak poznałem historię mojej rodziny” oraz Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz, “Jak dbać o rodzinne archiwa?”) oraz przybliżone założenia i cele projektu “DNA Wałcza”.

Kalendarium planowanych spotkań:

 • 7 IV 2024 – Muzeum Ziemi Wałeckiej, godz. 11.30,
 • 15 IV 2024 – Wrzosowy Zakątek, Tuczno, godz. 17.00 (we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Tuczno),
 • 22 IV 2024 – Biblioteka Publiczna Gminy Wałcz w Lubnie, godz. 17.00 (we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Wałcz w Lubnie),
 • 25 IV 2024 – Ośrodek Kultury w Mirosławcu, godz. 17.00 (we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu).

___________________________________________________

SPOTKANIE W KLUBIE WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

21 lutego w Klubie Współpracy Międzynarodowej odbyło się spotkanie z członkami Klubu w sprawie projektu “DNA Wałcza”. Jego celem było zachęcenie uczestników do włączenia się w tworzenie Izby Pamięci. Jako pierwsza głos zabrała dr Karolina Ćwiek-Rogalska – antropolożka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zainteresowana m.in. tematem wysiedlenia ludności niemieckojęzycznej z Polski i Czechosłowacji po 1945 roku i kulturą tzw. Ziem Odzyskanych, która wygłosiła wykład pt. “Pamięć o Wałczu dawnym i współczesnym” oraz opowiedziała o projekcie “Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945”. Następnie dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz wprowadziła zebranych w arkana projektu “DNA Wałcza” i wyjaśniła, na czym w naszym zamierzeniu ma polegać jego realizacja i jakiego rodzaju pomocy potrzebujemy ze strony mieszkańców Wałcza i okolic pamiętających czasy powojennego zasiedlenia ziemi wałeckiej. Podczas spotkania swoim doświadczeniem w poszukiwaniu informacji o przodkach podzielił się Dawid Porębiak, a Jan Butryn opowiedział zebranym historię swojej rodziny i jej przybycia na ziemie wałeckie. Do pozostania w tych okolicach skłonił ich zapach chleba unoszący się z piekarni Franciszka Kalki. W sumie w spotkaniu wzięło udział ponad dwadzieścia osób, a rozmowy – mamy nadzieję – skłoniły uczestników do poszukiwania własnych korzeni i DNA Wałcza…

SPOTKANIE Z PANEM KRZYSZTOFEM KISIELNICKIM

Już od kilku tygodni prężnie działamy w związku z projektem “DNA Wałcza” dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci”. W ubiegłą środę (13.03.2024 r.) przez blisko pięć godzin pan Krzysztof Kisielnicki opowiadał nam o losach swoich rodziców i rodziny, która w okresie powojennym przybyła do Wałcza z Grodna i z Warszawy. Opowieści dopełniały dokumenty skrupulatnie zbierane przez tatę pana Krzysztofa w “paryskiej walizce” (o niej jeszcze Wam opowiemy).
.
SPOTKANIE W MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ
.
7 kwietnia o godzinie 11.30 w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbyło się zapowiadane spotkanie z mieszkańcami Wałcza. Podczas spotkania wygłoszone zostały dwie prelekcje – Dawid Porębiak opowiedział o swoich “genealogicznych potyczkach”, dzięki którym poznał historię swojej rodziny, natomiast Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz podpowiedziała, jak dbać o archiwa rodzinne. Przedstawione zostały również założenia i cele projektu “DNA Wałcza”.
.
SPOTKANIE W TUCZNIE
.
We współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Tuczno, 12 kwietnia w godzinach popołudniowych, udało się nam przeprowadzić spotkanie przy kawie we Wrzosowym Zakątku. Spotkanie zaowocowało kolejnymi opowieściami o perypetiach mieszkańców, których rodziny tuż po wojnie przybyły do powiatu wałeckiego i tworzyły nowy obraz Wałcza i jego okolic.
.
SPOTKANIE W LUBNIE
.
We współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Wałcz w Lubnie udało się nam zorganizować spotkanie dla mieszkańców gminy wiejskiej Wałcz. Spotkanie odbyło się 22 kwietnia o godzinie 17.00. Frekwencja miło nas zaskoczyła, podobnie jak zainteresowanie i zaangażowanie w pomoc osób, które uczestniczyły w tym wydarzeniu.
.
SPOTKANIE W MIROSŁAWCU
.
Spotkanie w Ośrodku Kultury w Mirosławcu przypadło na 25 kwietnia 2024 roku. Rozpoczęliśmy je o godzinie 17.00. Podobnie jak kilka dni wcześniej w Lubnie, i tym razem ilość uczestników była dla nas miłą niespodzianką. Spotkanie zaowocowało pozyskaniem nowych kontaktów, z których z przyjemnością skorzystamy, aby stworzyć jak najpełniejszy obraz powojennej codzienności w powiecie wałeckim.
___________________________________________________

Muzeum Ziemi Wałeckiej realizuje projekt  “DNA Wałcza”  dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci”.