.

.

Historia

 

 

Muzeum Ziemi Wałeckiej powołano w 1982 roku, a jego oficjalna inauguracja nastąpiła w 1984 roku. W naszych zasobach znajdują się zbiory dokumentujące pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast w regionie, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII wieku, dokumenty obrazujące sytuację po rozbiorach, okres międzywojenny, wybuch II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego a także powojenne losy kombatantów, osadników i odbudowę miasta ze zniszczeń.

Muzeum Ziemi Wałeckiej organizuje liczne wystawy czasowe poświęcone zróżnicowanej, szerokiej tematyce. W naszej ofercie znajdują się ekspozycje zarówno historyczne, biograficzne i etnograficzne, jak i fotograficzne, przedstawiające sztukę dawną i współczesną, rzemiosło, tradycję bliższych i dalszych kultur i wiele, wiele więcej…

Muzeum Ziemi Wałeckiej prowadzi także badania archeologiczne, organizuje konferencje naukowe i liczne wydarzenia towarzyszące wystawom – prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, gry miejskie, koncerty, imprezy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, a także akcje społeczne, takie jak Zapal Znicz. W gestii Muzeum Ziemi Wałeckiej leży także współpraca z lokalnymi samorządami i instytucjami w przygotowaniach obchodów ważnych, historycznych rocznic. Aktualna oferta Muzeum jest zawsze dostępna na stronie internetowej w zakładkach Aktualności i Ogłoszenia oraz na muzealnych profilach na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zbiorami i skorzystania z naszych propozycji na spotkania z kulturą!