Muzeum Ziemi Wałeckiej świadczy usługi w zakresie prac interwencyjnych
i nadzoru archeologicznego w trakcie wszelkich robót ziemnych.

Informacje – tel. 067 – 258 25 91