Muzeum Ziemi Wałeckiej zaprasza na lekcje muzealne:

 • Dawne rzemiosła – Rogownictwo
 • Dawne rzemiosła – Pszczelarstwo
 • Pszczelarstwo współczesne
 • Stroje z okresu wczesnego średniowiecza
 • Uzbrojenie z okresu wczesnego średniowiecza
 • Poszukiwanie skarbów – gawędy kolekcjonera
 • Obrazy z przeszłości – co to jest archeologia
 • Pochówki na Krajnie – obrządek pogrzebowy i szacunek dla zmarłych w pradziejach
 • Wałcz w zupełnie starym stylu – Spacerkiem po Wałczu ze starych widokówek
 • Tradycje doroczne (związane ze świętami)
 • Wał Pomorski
 • Osadnictwo na terenie Ziemi Wałeckiej
 • Legendy Ziemi Waleckiej
 • Tradycje i zwyczaje ludowe
 • Techniki malowanie pisanek – zajęcia warsztatowe