Strzałka

SPOTKANIE AUTORSKIE

Zapraszamy na spotkanie autorskie z autorem naszej najnowszej publikacji “Jesteśmy im winni pamięć… spisana historia cmentarza wojennego w Wałczu”, panem Marianem Wiatrem.

Wydanie publikacji dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.