Strzałka

50-lecie parafii greckokatolickiej w Wałczu

Wernisaż wystawy rozpoczął się występem zespół „Czeremcha”,  Magdalena Suchorska-Rola, dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz proboszcz, ks. Arkadiusz Trochanowski przywitali obecnych a Jego Ekscelencja ks. Biskup Włodzimierz Juszczak, wyraził podziękowanie za zorganizowanie wystawy, a przede wszystkim – za podjęcie trudu budowania dobrych relacji polsko – ukraińskich. W centralnym miejscu ekspozycji widniało wielkie zdjęcie ks. Teodora Markowa – założyciela parafii, pierwszego proboszcza a przede wszystkim wspaniałego człowieka, którego wielu zebranych wspominało z rozczuleniem. Jemu też poświęcona była znaczna cześć wystawy, na której znalazły się sprzęty i stroje liturgiczne, mszały i brewiarze których używał, haftowane ręczniki i obrusy. Wernisaż zakończył się piknik w ukraińskich klimatach.