Strzałka

500 LAT REFORMACJI W PŁN. WIELKOPOLSCE

Wystawa „500 lat Reformacji w północnej Wielkopolsce” zorganizowana została z inicjatywy ks. Tomasza Woli, proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile oraz Muzeum Okręgowego w Pile. Jej wykonanie poprzedziła kwerenda przeprowadzona w ubiegłym roku w muzeach, izbach muzealnych i wśród prywatnych kolekcjonerów. Wynikiem poszukiwań było zebranie ponad 250 obiektów związanych z działalnością parafii ewangelickich Płn. Wielkopolski od XVI do XX w. Wystawa prezentowana była w Rogoźnie, Złowie i Chodzieży i oczywiście Pile.  Najstarsze obiekty eksponowane na wystawie pochodzą z XVI w. Są to cenne starodruki Pisma Świętego, Postylle i kazania wydane zarówno po łacinie polsku i niemiecku. Dla naszego regionu szczególnie cenna jest grupa obiektów związana z rodem Golców, który zamieszkiwał na terenach północnej Wielkopolski od pocz. XIV w. Prezentujemy, m.in. dwa obrazy olejne przedstawiające Herniga von Golca i Jerzego Karola Golca, srebrny talerz z przedstawieniem ich herbu, widoki należących do rodziny pałaców w Kłębowcu i Siemczynie. Z portretów z XVIII w. wymienić należy dwa portrety pastorów oraz sołtysa Krzysztofa Nehringa z Tarnówki, który w 1721 r. bronił świątyni przed zburzeniem. Co ciekawe uwiecznił on siebie w polskim stroju szlacheckim. Z XIX w. pochodzi największa grupa eksponatów m.in.: naczynia liturgiczne, sztandar chóru z Rogoźna z 1867 r. na którym w 1919 r. umieszczono polską nazwę miasta. Ważną grupę obiektów stanowią wizerunki, zarówno istniejących jak i zburzonych kościołów ewangelickich naszego regionu.

(tekst za Muzeum Okręgowym w Pile)