Strzałka

VII Bunkrowy Zlot Pojazdów Zabytkowych

Zapraszamy na NOC MUZEÓW połączoną z VII BUNKRYM ZLOTEM POJAZDÓW ZABYTKOWYCH.
Zapewniamy dobrą zabawę w klicie PRL.
W programie:
🙂 pokazy zabytkowych aut
🙂 Muzeum na kołach – prezentacje naszego muzealnego sprzętu
🙂 konkursy z nagrodami (m.in. najlepsze przebranie;) )
🙂 strefa dzieci – zabawy z animatorami
🙂 koncert – największe hity oddające klimat PRL
🙂 dancing pod gwiazdami 🙂
🙂 stoiska gastronomiczne
Zapraszamy właścicieli pojazdów zabytkowych do zapisów – regulamin poniżej. Zapisani wcześniej uczestnicy zlotu będą mieli zapewnione miejsce, gadżety zlotowe (a mamy dla Was cos fajnego🙂) oraz posiłek w trakcie naszego spotkania.
Nie czekaj!! Zgłoś się!! Dobra zabawa gwarantowana!!
Uczestnictwo w zlocie można zgłosić drogą mailową: cegielnia@bunkry.eu bądź telefonicznie: 668834719
Regulamin NOC MUZEÓW – MUZEUM NA KOŁACH
VII Bunkrowe Spotkanie Pojazdów Zabytkowych
Termin: 20.05.2023r., godz. 14.00 – 24.00
Miejsce: Skansen fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia
ul. Południowa 106.
Spotkanie odbywać się będzie na terenie ogrodzonym, ale ogólnodostępnym zarówno dla uczestników jak i zwiedzających. Na miejscu zostaną wyznaczone parkingi dla pojazdów uczestniczących w zlocie.
Idea: Spotkanie Miłośników Zabytkowych Pojazdów w Wałczu ma charakter otwartej ogólnopolskiej imprezy towarzyskiej. Ideą spotkania zwanego dalej „zlotem” jest wspólne spotkanie miłośników zabytkowej motoryzacji, propagowanie wiedzy o historii motoryzacji, prezentacja szerszej publiczności zabytkowych pojazdów samochodowych i motocykli oraz pokazanie walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Wałeckiej.
Cele imprezy:
– Propagowanie historii motoryzacji.
– Prezentacja lokalnych walorów turystycznych i zabytków.
– Propagowanie turystyki aktywnej.
– Rozwijanie wzajemnych kontaktów użytkowników i sympatyków pojazdów zabytkowych.
Organizator:
Muzeum Ziemi Wałeckiej, Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia w Wałczu oraz MotoKorona Wałcz
Uczestnictwo:
Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba wraz z pojazdem oraz jego pasażerowie.
Każdy z posiadaczy pojazdu (kierowca) zobowiązany jest do wypełnienia stosownego zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną (e-mail cegielnia@bunkry.eu ) telefoniczną (668-834-719) lub na miejscu w trakcie trwania zlotu.
Do uczestnictwa dopuszczone są pojazdy zabytkowe i/lub unikatowe jak również pojazdy o wartościach kolekcjonerskich i historycznych niezależnie od daty produkcji i kraju pochodzenia. Pojazdy zarówno osobowe, ciężarowe, militarne, motorowery, motocykle, i inne które swym charakterem będą mogły tworzyć klimat spotkania.
Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w spotkaniu lub w jego części. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez służby porządkowe zlotu oraz Policję.
Składka wpisowa wynosić będzie 70 złotych od osoby ( płatne za kierowcę i każdego pasażera). Każdy uczestnik otrzyma posiłek oraz gadżet zlotowy.
Na terenie skansenu będzie można dodatkowo zakupić sobie posiłek.
Bezpieczeństwo w trakcie trwania zlotu:
W czasie trwania zlotu kierowcy pojazdów zobowiązani są do zachowania trzeźwości, oraz przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
Na terenie zlotu palenie tytoniu odbywać się będzie mogło tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Załogi pojazdów odpowiedzialne są za zabezpieczenie swoich samochodów przed kradzieżami
znajdujących się w nich rzeczy w trakcie wszystkich punktów programu Zlotu. Organizator nie
bierze odpowiedzialności za ewentualne kradzieże pozostawionych bez nadzoru rzeczy.
Uczestnicy mają wszelkie prawo do pomocy ze strony organizatora.
Organizator zapewnia:
Dla każdej załogi pojazdu uczestniczącego w Zlocie:
-gadżet zlotowy (upominek plus naklejka)
– parking dla wszystkich pojazdów uczestniczących w zlocie
– posiłek ( NA TERENIE SKANSENU BĘDZIE MOZLIWOŚĆ ZAKUPIENIA POSIŁKU).
– zaplecze sanitarne
– konkursy i konkurencje sportowo-motoryzacyjne
– bezpłatne zwiedzanie obiektów należących do Skansenu GWC
– DOBRĄ ZABAWĘ GWARANTOWANĄ😊
Na zwycięzców konkurencji i konkursów czekają nagrody-niespodzianki, ufundowane przez Organizatora.
Postanowienia końcowe:
– Każdy uczestnik Zlotu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nich wyrządzone w czasie trwania Zlotu.
Uczestnicy Zlotu dokonują ubezpieczenia uczestnictwa i sprzętu we własnym zakresie i na własny rachunek.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty, pojazdy uczestników zlotu.
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i zmian programu, a nawet odwołania Zlotu w przypadku przeszkód niezależnych od organizatora.
– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć dokumentujących przebieg imprezy z udziałem uczestników i gości dla celów reklamowych i marketingowych.

Pokaż mniej