Strzałka

Wystawa stała

Wystawa Pradzieje Ziemi Wałeckiej przedstawia najstarsze dzieje regionu. Eksponowane zabytki pochodzą głównie z badań archeologicznych nad osadnictwem okresu od neolitu do średniowiecza w rejonie ziemi wałeckiej. Część archeologiczna wzbogacona jest o obiekty geologiczne – zbiory pochodzące z kolekcji Edwarda Noniewicza, zakupionej przez muzeum.

W ramach wystawy stałej powstało również miejsce do prowadzenia lekcji muzealnych. W chatce rogownika dzieci i młodzież zapoznają się z historią wczesnego średniowiecza, rzemiosłem, uzbrojeniem, ale również życiem codziennym naszych przodków.

Kolejna cześć ekspozycji dotyczy okresu od XVI do XVIII w.  Eksponatami, na które warto zwrócić szczególną uwagę, są zespoły portretów trumiennych rodu Wedlów – Tuczyńskich (Krzysztofa, Stanisława oraz Andrzeja). Unikatowe zabytki, zachowane w doskonałym stanie są idealnym punktem wyjścia do zapoznania się z historią sarmatyzmu. Równie ciekawe jest drzewo genealogiczne wspomnianego wcześniej rodu – obiekt bardzo intrygujący przedstawiający tylko męskich przedstawicieli rodu (tzw. drzewo genealogiczne po mieczu).

Kolejne etapy rozbudowy wystawy stałej będą obejmowały tematy:

  1. Okres międzywojenny na ziemi wałeckiej
  2. Wałczanie na frontach II wojny światowej – w ramach wystawy stałej pominięty zostanie okres związany z budową, funkcjonowaniem i przełamaniem Wału Pomorskiego – zbiory wałeckiego muzeum związane z tym okresem znajdują się w oddziale muzeum – Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia. W siedzibie głównej zaprezentowane zostaną losy powojennych mieszkańców Wałcza, którzy walczyli niemal na wszystkich frontach II wojny światowej.
  3. Drogi do domu – prezentacja powojennej historii ziemi wałeckiej i jej mieszkańców którzy trafili na ziemi zachodnie w ramach tzw. repatriacji, przymusowych przesiedleń, Akcji „Wisła”, ale również w poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Będzie to opowieść o wielokulturowości oraz losach mieszkańców w trudnych powojennych czasach.
  4. Wałeccy sportowcy