Strzałka

DNA Wałcza – projekt w ramach programu “Izby Pamięci”

Projekt “DNA Wałcza” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci” zakłada utworzenie w strukturach Muzeum Ziemi Wałeckiej izby pamięci poświęconej powojennej historii mieszkańców Wałcza. Celem projektowanej izby pamięci jest dotarcie do tytułowego DNA miasta składającego się z elementów kultury polskiej, niemieckiej, żydowskiej oraz ukraińskiej.

Celem projektu “DNA Wałcza” jest przybliżenie obecnym mieszkańcom miasta ich własnej historii. W ramach projektu stworzona zostanie izba pamięci w postaci ekspozycji, która stanie się częścią wystawy stałej Muzeum Ziemi Wałeckiej. Na wystawie zaprezentowane zostaną historie przesiedleńców, ich pamiątki związane z migracją, życiem codziennym w powojennym Wałczu, a także miejscami, z których przybyli. Ekspozycja będzie opowiadała historię nowych osadników, powody wyjaśniające, dlaczego w mieście nastąpiła wymiana ludności. Wszystko po to, aby uzmysłowić młodszym i przypomnieć starszym pokoleniom mieszkańców powiatu wałeckiego, że ich korzenie sięgają do oddalonych od siebie miejsc, do różnych kultur i tradycji, przez co obraz Wałcza i jego okolic jest tak wyjątkowy i specyficzny, a miasto staje się swoistą małą ojczyzną z własną, wielowątkową i wielowiekową tradycją.

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki “projekty” https://mzw.com.pl/projekty/