Strzałka

“DNA Wałcza” – spotkania z mieszkańcami powiatu wałeckiego

Kolejno 7, 15, 22 i 25 kwietnia w godzinach popołudniowych zorganizowaliśmy spotkania dla mieszkańców powiatu wałeckiego, aby opowiedzieć im o założeniach i celach projektu “DNA Wałcza”.

 

“DNA Wałcza” to projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci”. Jego celem jest stworzenie Izby Pamięci poświęconej historii lokalnej społeczności, dążymy więc do utworzenia w naszych strukturach wystawy stałej opowiadającej o pierwszych powojennych mieszkańcach Wałcza i okolic. Pragniemy skupić się na opowieściach o ich losach przed osiedleniem w granicach dawnego powiatu wałeckiego, o pierwszych chwilach po przeprowadzce i wczesnych latach nowego życia.

Nasze spotkania organizowaliśmy we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Tucznie, Biblioteką Publiczną Gminy Wałcz w Lubnie i Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu. Mogliśmy liczyć na zaangażowanie pracowników ww. instytucji, jak i na zainteresowanie mieszkańców powiatu, którzy nie tylko słuchali naszych opowieści, ale (co ważniejsze!) sami chętnie dzielili się z nami historiami swoich rodzin i własnymi przeżyciami związanymi z budowaniem nowego życia w Wałczu. Spotkania zaowocowały pozyskaniem kontaktów, dzięki którym możemy rozwijać naszą bazę informacji o osadnikach, którzy po II wojnie światowej dotarli na ziemię wałecką i zbudowali na niej swój nowy dom.