Strzałka

“DNA Wałcza” – spotkanie w Klubie Współpracy Międzynarodowej

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18.00 w Klubie Współpracy Międzynarodowej. Jego celem było przybliżenie zainteresowanym słuchaczom celów projektu “DNA Wałcza”. Jako pierwsza głos zabrała dr Karolina Ćwiek-Rogalska – antropolożka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zainteresowana m.in. tematem wysiedlenia ludności niemieckojęzycznej z Polski i Czechosłowacji po 1945 roku i kulturą tzw. Ziem Odzyskanych, która wygłosiła wykład pt. “Pamięć o Wałczu dawnym i współczesnym” oraz opowiedziała o projekcie “Recycling the German Ghosts. Resettlement Cultures in Poland, Czechia and Slovakia after 1945”.

Następnie dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz wprowadziła zebranych w arkana projektu “DNA Wałcza” i wyjaśniła, na czym w naszym zamierzeniu ma polegać jego realizacja i jakiego rodzaju pomocy potrzebujemy ze strony mieszkańców Wałcza i okolic pamiętających czasy powojennego zasiedlenia ziemi wałeckiej.

Podczas spotkania swoim doświadczeniem w poszukiwaniu informacji o przodkach podzielił się Dawid Porębiak, a Jan Butryn opowiedział zebranym historię swojej rodziny i jej przybycia na ziemie wałeckie. Do pozostania w tych okolicach skłonił ich zapach chleba unoszący się z piekarni Franciszka Kalki.

W sumie w spotkaniu wzięło udział ponad dwadzieścia osób, a rozmowy – mamy nadzieję – skłoniły uczestników do poszukiwania własnych korzeni i DNA Wałcza…

 

Muzeum Ziemi Wałeckiej realizuje projekt  “DNA Wałcza”  dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci”.