Strzałka

DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Wystawa w całości pochodzi ze zbiorów dr. Wojciecha Lizaka, szczecińskiego antykwariusza. Tematem wystawy jest historia polskiej tradycji niepodległościowej w okresie od Powstania styczniowego do odzyskania niepodległości w 1918 roku, z uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej. W tym kontekście przedstawione zostały mało znane materiały i źródła historyczne dotyczące m.in. zsyłki Józefa Piłsudskiego na Syberię, rosyjskiej administracji wojskowej po upadku Powstania, zamachu na cara Aleksandra III, polskiej diaspory w Rosji, działalności patriotycznej przed I wojną światowej, czynu zbrojnego Polaków w trakcie I wojny, antypolskiej propagandy. Wystawa oparta jest o kolekcję obiektów o charakterze ikonograficznym, rękopiśmiennym oraz numizmatycznym.

Prelekcja i wystawa była współorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie