Strzałka

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY

Wystawę tworzy 70 zdjęć, wybranych z wystaw będących wynikiem konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year w latach 2002 – 2010, organizowanego corocznie, od 1964 r., przez BBC Wildlife Magazine i Natural History Museum w Londynie. Dzisiaj jest to najbardziej ceniony i największy w świecie konkurs w zakresie fotografii dzikiej przyrody. Ostatnia edycja to prawie 40 tys. nadesłanych prac. Prezentowane w muzeum prace autorstwa 68 fotografów z 22 krajów to wyselekcjonowane fotografie spośród nagrodzonych z ostatnich 8 edycji konkursu. Dwa spośród nich pochodzą z Polski, z terenu dawnego województwa pilskiego.