Strzałka

FOTOGRAFIA S. PRĘGOWSKIEGO

Wystawa fotograficzna zaprezentowała dorobek artystyczny w dziedzinie fotografii Stanisława Pręgowskiego, urodzonego w 1940 r. w Brześciu Kujawskim. Z wykształcenia inżynier lotniczych silników odrzutowych, z zamiłowania fotograf z bogatym i wieloletnim doświadczeniem. Od 1964 r. związany z Piłą gdzie zawodowo rozpoczął pracę jako oficer lotnictwa oraz włączył się aktywnie w życie kulturalne miasta, działając w amatorskim ruchu fotograficznym. Fotografią zajmował się „od zawsze”. W Pile był współorganizatorem i założycielem Pilskiego Towarzystwa Fotograficznego, organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowego Biennale Fotografii „Dziecko”, założycielem Galerii „P” w Pilskim Domu kultury gdzie w latach 1985-2000 promował fotografie autorów z kraju i zagranicy.

Od 1990 r. działa w Związku Polskich Artystów Fotografików. Laureat międzynarodowych i krajowych konkursów fotograficznych, autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych prezentowanych w kraju i za granicą. Autor publikacji w almanachach, folderach i albumach m.in. albumu „Ludzie i kamienie”, „Akt”, „Venus polska”. Odznaczony medalem 150-Lecia Fotografii, odznaką Zasłużony Działacz Kultury. W 2006 r. w jubileusz 40-lecia pracy artystycznej uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasług, w 2010 r. medalem okolicznościowym miasta Piły z wpisem do Księgi Pamiątkowej.

Zajmuje się fotografią czarno-białą oraz technikami szlachetnymi jak solaryzacja i guma. Technikę gumy stanowi główne jego zainteresowanie dlatego też opanował ją do perfekcji. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i galeriach m.in. w Niemczech, Austrii, Czechach, Stanach Zjednoczonych, w Instytucie Allinari we Florencji, w Watykanie, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum na Majdanku, w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Mieszka i pracuje w Pile.