Strzałka

I Konferencja Naukowa – Rewitalizacja terenów powojskowych. Turystyka militarna

21 września w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu odbyła się I Konferencja Naukowa pt. “Rewitalizacja terenów powojskowych. Turystyka militarna”, na której z prelekcjami wystąpili również pracownicy Muzeum Ziemi Wałeckiej. Pani dyrektor Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz wystąpiła w sesji II “Samorząd lokalny a rozwój turystyki” i przedstawiła historię dotychczasowej działalności należącego do struktur MZW Skansenu Fortyfikacyjnego Grupy Warownej Cegielnia pytając przewrotnie, co dalej? Pojawiły się plany na przyszłość, które mamy nadzieję uda się nam zrealizować w najbliższym czasie. Natalia Borek opowiedziała o celach Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945, a Justyna Kopińska dzień wcześniej wygłosiła prelekcję na temat Zdbic, a dokładniej o  znaczeniu historycznym i turystyce militarnej w rejonie przełamania Wału Pomorskiego. Wystąpienie zostało oparte  na artykule opublikowanym w I tomie “Wałeckich Zeszytów Muzealnych”. Konferencja została współorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu, Akademię Nauk Stosowanych w Wałczu, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Muzeum Ziemi Wałeckiej, Skansen Fortyfikacyjny Grupy Warownej “Cegielnia” oraz Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945. Odpowiedzialnym za przygotowanie przedsięwzięcia był mgr inż Zbigniew Augustyniak.

Dla uczestników i gości Konferencji udostępniliśmy w holu COS-u naszą wystawę mobilną “Las świadkiem walk o Wał Pomorski”, która wpisała się w tematykę turystyki, militariów i zagospodarowania terenów powojskowych. Na co dzień można oglądać ją na terenie SF GW “Cegielni”.