Strzałka

Jesień 1806 na ziemi wałeckiej

Jesień 1806 zapoczątkowała serię niezwykłych wydarzeń na Ziemi Wałeckiej, rozbudzając nadzieję ludności polskiej na odzyskanie utraconej niepodległości. 🇵🇱
Tocząca się wojna prusko francuska przybrała niekorzystny obrót dla Prus. Królewska para Fryderyk Wilhelm III i Luiza uciekając przed wojskami francuskimi w drodze do Królewca, nocowała w Gimnazjum Wałeckim. Co odnotował prefekt ks Antoni Perzyński. Do wojny z Francją niebawem dołącza Rosja.
11 listopada do Wałcza wkraczają wojska francuskie. W styczniu 1807 roku mieszkańcy Tuczna pod wodzą proboszcza Riebschlagera występują przeciwko wojskom pruskim. Wrze na obszarze dawnej Rzeczypospolitej , pamiętano o nie tak przecież odległej w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej.
Niestety okres wojen napoleońskich nie przyniósł ludności polskiej zamieszkującej Ziemię Wałecką chociażby namiastki wolności, wyrażonej w przyłączeniu do Księstwa Warszawskiego (przyłączono jedynie niewielki fragment Ziemi Wałeckiej ). To ostatnie było w istocie francuskim państwem satelickim oficjalnie rządzonym przez sprzymierzeńca Napoleona – saskiego króla. W wyniku wojny 1812 roku zostało one zajęte przez Rosjan a formalnie zlikwidowane według postanowień Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. grzebiąc tym samym nadzieje pokładane w Napoleonie jako wskrzesicielu Rzeczypospolitej.
Okres Napoleoński dla Ziemi Wałeckiej wiązał się z przemarszami wojsk, zubożeniem ludności, braniem rekruta, koniecznością kwaterunku. Sam budynek Aten Wałeckich służył za kwaterę, szpital dla wojsk francuskich czy nawet jako miejsce przetrzymywania około 900 jeńców rosyjskich.
Zmiana granic i tym samym przynależności Ziemi Wałeckiej do odrodzonej Polski była kwestią odległej przyszłości – 1945 roku.
Na fotografii szabla (tasak) piechoty francuskiej okresu napoleońskiego An XI (zbiory Muzeum Ziemi Wałeckiej)
opr. J.H. /MZW