Strzałka

“JESTEŚMY IM WINNI PAMIĘĆ…” – spotkanie autorskie

 

2 grudnia w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbyło się spotkanie promujące nowe, muzealne wydawnictwo „Jesteśmy im winni pamięć… spisana historia cmentarza wojennego w Wałczu”. O pracach nad książką, wieloletnich poszukiwaniach informacji opowiedział autor, miłośnik wałeckiej historii – Marian Wiatr. W spotkaniu wzięli również udział panowie Gawłowscy z Wrocławia, których ojciec i dziadek, Leopold Gawłowski, pochowany jest na wałeckim cmentarzu. Dla nich ta publikacja ma szczególne znaczenie, bowiem przez wiele lat poszukiwali informacji o swoim przodku.

W publikacji znalazło się kilka tysięcy nazwisk żołnierzy pochowanych na wałeckim cmentarzu, żołnierzy którzy m.in. zginęli w czasie walk, w wypadkach komunikacyjnych, figurujący jako zaginieni bez wieści, ekshumowani z innych cmentarzy czy miejsc pochówku. To także nazwiska robotników przymusowych, którzy zmarli w Deutsch Krone w latach 1939-1944.Wykaz pochowanych na cmentarzu wojennym żołnierzy wzbogacony został o informacje takie jak data i miejsce urodzenia, czasie i miejscu śmierci, a także o kwaterze i grobie, w którym zostali pochowani.

Wydanie publikacji dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i jest ona dostępna w siedzibie muzeum.