Strzałka

KARPATY BEZ GRANIC

“Karpaty bez granic – dziedzictwo sakralnej architektury” to tytuł wystawy, którą od 9 marca można oglądać w wałeckim muzeum. Prezentowane są na niej zdjęcia drewnianych cerkwi z terenu Polski, Ukrainy i Słowacji.  Autorem prezentowanych na wystawie zdjęć jest Bohdan Tchórz – nauczyciel oraz redaktor miesięcznika “Błahowist”. Jego fotografie prezentowane były na wystawach w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie, Słupsku, Warszawie i Przemyślu.

Data wernisażu zbiegła się z dwusetną rocznicą urodzin wieszcza ukraińskiego Tarasa Szewczenki, datego połączono go z prezentacją twórczości poety, a a zespół Czeremcha wykonał kilka poświęconych mu pieśni.

Wernisaż zakończyła prelekcja B. Tchórza, poświęcona historii architektury sakralnej w Karpatach.

Wydarzenie było współorganizowane przez Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz Parafię Greckokatolicką w Wałczu.