Strzałka

Konkurs “Za betlejemską gwiazdą…”

 

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj. Dużo starszy niż ozdabianie choinki i mocno zakorzeniony w polskiej kulturze. Chcą podtrzymać piękną tradycję Muzeum Ziemi Wałeckiej organizuje konkurs na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową zawierającą motywy wałeckie. Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Regulamin Konkursu „Za betlejemską gwiazdą…”

szopka bożonarodzeniowa z wałeckim motywem

Muzeum Ziemi Wałeckiej

 

  1. Cele konkursu

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych – tradycji urządzania szopek betlejemskich w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży.

  1. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1.Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach wiekowych:

– przedszkola (prace grupowe)

– szkoły podstawowe (prace indywidualne oraz prace grupowe)

– kategoria rodzinna (praca przygotowana przez minimum dwa pokolenia)

2.Szopki muszą nawiązywać w swej treści do tradycji Boże Narodzenie oraz zawierać elementy wałeckie (pochodzące z terenu powiatu wałeckiego). Może to być nawiązanie do architektury, historii, krajobrazu, postaci historycznych i współczesnych.

3.Przedmiotem rywalizacji konkursowej jest wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Szopki powinny mieć charakter przestrzenny.

4.Szopka nie może być podświetlana, a jej wymiary nie mogą przekroczyć 60 cm x 60 cm x 60 cm.

5.Szopki mogą zawierać elementy ruchome.

  1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz

7.Termin dostarczenia prac do 6 XII 2019 r.

  1. Prace konkursowe należy opatrzyć metryczką zawierającą: imiona i nazwiska autorów (nazwę grupy), klasy i szkoły do których uczęszczają, nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica);

W przypadku kategorii rodzinnej – imiona i nazwiska autorów, kontakt telefoniczny

  1. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniać będzie ona wartości artystyczne prac, profesjonalizm wykonania, ciekawy pomysł.
  2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wygranej przez kontakt telefoniczny do 10 XII
  3. Wręczenie nagród nastąpi 13 XII w siedzibie muzeum.
  4. Ekspozycja wszystkich konkursowych prac zorganizowana zostanie w siedzibie muzeum przy ul. Pocztowej 14 i udostępniona dla zwiedzających.

 

III.  Postanowienia ogólne.

1.Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych na metryczce każdej z prac.

2.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

3.Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

4.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

 

 

W  razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Ul. Pocztowa 14

78 – 600 Wałcz

Tel.   67 258 25 91

Osoba do kontaktu: Marlena Jakubczyk