Strzałka

Miejsca pamięci – Piecnik

Piecnik – w lutym 1945 roku było to miejsce ciężkich walk, stoczonych w ramach operacji przełamania Wału Pomorskiego przez żołnierzy 1 DP im. T. Kościuszki oraz 4 pułku czołgów ciężkich (1 Armia WP). 10 lutego wieś została okrążona i po ostrych zmaganiach zdobyta przez żołnierzy 3 pp (1 DP im. T. Kościuszki). W walkach o Piecnik poległo wielu polskich żołnierzy, m.in. płk Jan Szczutko, zastępca ds. liniowych dowódcy 1 DP.
Pomnik – głaz postawiony został w Piecniku w maju 1967 roku. Na głazie zamocowano metalową tablicę z orłem w lewym górnym rogu napisem: „10 lutego 1945 r. 2.3 P.P. 1 D.P. oraz 4 Sam. P. Cz. Ciężkich uczestnicząc w bitwie 1 Armii Wojska Polskiego o przełamanie Wału Pomorskiego stoczyły tu zaciętą walkę zakończoną opanowaniem Piecnika”. Niedawno tablicę tę odnowiono a orzeł otrzymał koronę.