Strzałka

Miejsce pamięci – Lubno

W roku 1945, od 9 do 11 lutego, ciężkie boje o zdobycie tej miejscowości toczyli żołnierze 4 Dywizji Piechoty im. J. Kilińskiego. Celem było opanowanie szosy wiodącej z Wałcza do Mirosławca a dzięki temu zamknięcie w okrążeniu hitlerowskiego garnizonu broniącego Wałcza. Niemcy w zaciekłych walkach starali się wieś, dokonując licznych kontrataków na pozycje opanowane przez Polaków. W walki ze strony wojska polskiego zaangażowane były początkowo 10 PP i 11 PP, a od 10 II – także 12 PP. W nocy z 10 na 11 II wieś została zdobyta i opanowana szosa Wałcz-Mirosławiec.
Na tablicy głazu ustawionego w Lubnie widnieje napis: „Nocą z 10 – 11 II 1945 r. 4 Dywizja Piechoty uczestnicząc w bitwie 1 Armii Wojska Polskiego o przełamanie Wału Pomorskiego opanowała Łubno i odcięła garnizonowi niemieckiemu w Wałczu drogę odwrotu na Mirosławiec”. Użyta tu nazwa Łubno nie jest pomyłką, do lat siedemdziesiątych miejscowość ta nosiła taką właśnie nazwę.