Strzałka

MISJA SZWECJA – na linii ognia

“Misja Szwecja – na linii ognia” to wystawa zdjęć autorstwa Piotra Zwarycza dokumentująca misję polskich strażaków w Szwecji.

Piotr Zwarycz jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej z ponad piętnastoletnim doświadczeniem, to ratownik wysokościowy, taternik jaskiniowy, płetwonurek, skoczek spadochronowy, motorowodniak, instruktor gaszenia pożarów wewnętrznych, fotograf i dokumentalista. Jego zdjęcia dokumentujące pracę strażaków pojawiają się w ogólnopolskich mediach, literaturze branżowej, a także na wystawach prezentowanych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Pożary lasów w Szwecji rozpoczęły się pod koniec maja 2018 roku, a ich fala nasiliła się w połowie lipca. Do końca miesiąca, kiedy pożary zostały opanowana, spłonęło ponad 25 tysięcy hektarów lasów. W ramach Europejskiego Mechanizmu Obrony Ludności Szwecja otrzymała pomoc m.in. z Włoch, Francji, Litwy, Danii i Polski.

Wystawie towarzyszyła prelecja autora połaczona z prezentacją pokaźnej ilości zdjęć, które nia miały szans wejść w skład wystawy. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się m.in. z jakimi trudnościami  (wynikającymi m.in. z budowy sprzętu) musieli się zmierzyć polscy strażacy, na czym polegała specyfika tej szeroko zakrojonej akcji, jak wyglądało życie codzienne w obozie w Sveg i jak witani byli polscy strażacy w Szwecji. Głównym zadaniem postawionych przed polskimi strażakami była m.in. obrona przed pożarem wsi Karbole, co ze szczegółami można było obejrzeć na zdjęciach Piotra Zwarycza.

Wystawę  można oglądać do 30 czerwca.