Strzałka

MNIEJSZOŚĆ UKRAIŃSKA W POWIECIE WAŁECKIM 1947 – 2017

Wystawa przygotowana z okazji 70 rocznicy akcji “Wisła”,  zatytułowana “Mniejszość ukraińska w powiecie wałeckim 1947 – 2017”. Zaprezentowano na niej unikatowe zdjęcia obrazujące życie rodzinne, kulturalne, religijne i społeczne wałeckiej mniejszości ukraińskiej na przestrzeni 70 lat.

Wystawie towarzyszyła konferencja historyczna. Swoje referaty zaprezentowali:

ks. dr Arkadiusz Trochanowski “Rola parafii greckokatolickiej w kształtowaniu świadomości religijnej i narodowej mniejszości ukraińskiej”

prof. dr hab. Janusz Mieczkowski “Perspektywy rozwoju mniejszości ukraińskiej”

dr Dorota Kowalska “Organizacje ukraińskie w województwie zachodniopomorskim”

mgr Zbigniew Kowalski “Znaczące wydarzenia w środowisku ukraińskim Wałcza. Rzecz o wystawie w 1985 r.”

red. Tomasz Chruścicki “Obcy wśród swoich czy współobywatele”