Strzałka

Mundur wczoraj i dziś

Wystawa „Mundur wczoraj i dziś” przygotowana została z okazji obchodów 63. rocznicy Przełamania Wału Pomorskiego. Eksponaty pochodziły z muzeów w Warszawie, Bydgoszczy i Kołobrzegu. Środki na zorganizowanie wystawy pochodziły z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ze Starostwa Powiatowego w Wałczu.