Strzałka

Nabór na stanowisko PRACOWNIK GOSPODARCZY

Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałcza ogłasza nabór na wolne stanowisko

PRACOWNIK GOSPODARCZY/KONSERWATOR

 

 

 

Warunki pracy na stanowisku:

– rodzaj umowy: umowa o pracę

– wymiar czasu pracy: 1 etatu

– miejsce wykonywania pracy: Muzeum Ziemi Wałeckiej, Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia

 

Obowiązki:

– wykonywanie prac porządkowo-gospodarczych na terenie Muzeum oraz Skansenu

– wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych obiektów w ruchu muzealnym

– prace przy montażu i demontażu wystaw muzealnych,

–  wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych,

– koszenie trawy, grabienie, cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, odchwaszczanie,

– utrzymanie porządku i czystości na terenie  Muzeum i Skansenu, odśnieżanie terenu,

 

Wymagania:

– wykształcenie minimum zawodowe;
– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
– dyspozycyjność;
– odpowiedzialność, zaangażowanie;
– umiejętność pracy samodzielnej i w zespole;

– doświadczenie w pracach remontowo – budowlanych

– prawo jazdy kat. B

Uwagi dodatkowe:

  1. Nabór ma charakter dwustopniowy:

– pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną,

– drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna.

  1. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do Muzeum Ziemi Wałeckiej:

– CV,

– listu motywacyjnego zawierający klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

– dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  1. Oferty, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po wskazanym poniżej terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
  3. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 258 25 91.

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27.10.2022 r. (liczy się data wpływu do Muzeum) na adres: Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz lub e-mail: info@mzw.com.pl z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Pracownik Gospodarczy/Konserwator”