Strzałka

NIEPODLEGŁA!

Świętowanie 100. Rocznicy niepodległości rozpocznie się w Muzeum Ziemi Wałeckiej 4 listopada o godz. 11.30 wernisażem wystawy „Drogi do Niepodległości”. Wystawa w całości pochodzi ze zbiorów dr. Wojciecha Lizaka, szczecińskiego antykwariusza. Tematem wystawy jest historia polskiej tradycji niepodległościowej w okresie od Powstania styczniowego do odzyskania niepodległości w 1918 roku, z uwzględnieniem wojny polsko-bolszewickiej. W tym kontekście przedstawione będą  mało znane materiały i źródła historyczne dotyczące m.in. zsyłki Józefa Piłsudskiego na Syberię, rosyjskiej administracji wojskowej  po upadku Powstania, zamachu na cara Aleksandra III, polskiej diaspory w Rosji, działalności patriotycznej przed  I wojną światowej, czynu zbrojnego Polaków w trakcie I wojny, antypolskiej propagandy. Wystawa oparta jest o kolekcję obiektów o charakterze ikonograficznym, rękopiśmiennym oraz numizmatycznym

Kolejny punkt programu to Rodzinna Gra Historyczna przygotowana przez grupę Walhalla – Inscenizacje Historyczne.