Strzałka

OTO ZAMEK! (regulamin konkursu)

Zapraszamy do udziału w konkursie Oto zamek!, zorganizowanego z okazji 720-lecia lokacji naszego miasta.

Wszyscy w Wałczu wiemy, że w naszym mieście był zamek, ale jak wyglądał? To pytanie kierujemy do uczestników konkursu Oto zamek!, aby zachęcić ich do wykonania przestrzennej pracy przedstawiającej zagadkową wałecką budowlę. Technika wykonania jest dowolna. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Cel:          Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do podjęcia kreatywnej, pobudzającej wyobraźnię zabawy przy tworzeniu przestrzennej makiety przedstawiającej wałecki zamek, a także kształtowanie i rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych wśród najmłodszych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach:

– przedszkola (prace grupowe),

– szkoły podstawowe (prace indywidualne oraz grupowe),

– rodzinna (prace przygotowane minimum przez dwa pokolenia).

  1. Makiety muszą być wykonane własnoręcznie.
  2. Prace konkursowe muszą zawierać metryczkę: imię i nazwisko autorów, nazwę grupy, klasy i szkoły, do których uczęszczają, nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica). W przypadku kategorii rodzinnej – imiona i nazwiska autorów, kontakt telefoniczny.
  3. Zgłoszone prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniana będzie wartość artystyczna pracy, profesjonalizm wykonania oraz kreatywność.

Terminy: Termin i miejsce dostarczenia prac: 21 V 2023 r. / Muzeum Ziemi Wałeckiej

Wręczenie nagród: 4 VI 2023 r.