Strzałka

Ozdoba choinkowa z wałeckim motywem (konkurs)

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĘTA, ŚWIĘTA…”

na ozdobę choinkową z wałeckim motywem

 

Tworzenie ozdób choinkowych w okresie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia to piękny i stary zwyczaj, mocno zakorzeniony w polskiej kulturze. Chcąc podtrzymać piękną tradycję Muzeum Ziemi Wałeckiej organizuje konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową zawierającą wałecki motyw.

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji tworzenia ozdób świątecznych, a także kształtowanie i rozwijanie zdolności plastyczno – technicznych wśród dzieci i młodzieży.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach:

– przedszkola (prace grupowe)

– szkoły podstawowe (prace indywidualne oraz grupowe)

– rodzinna (prace przygotowane minimum przez dwa pokolenia)

 1. Ozdoby muszą nawiązywać w swej treści do tradycji Bożego Narodzenia oraz zawierać elementy wałeckie (pochodzące z terenu powiatu wałeckiego). Może to być nawiązanie do architektury, historii, krajobrazu, postaci historycznych i współczesnych.
 2. Ozdoby muszą być wykonane ręcznie.
 3. Prace konkursowe muszą zawierać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autorów (nazwę grupy), klasy i szkoły do których uczęszczają, nazwisko opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica). W przypadku kategorii rodzinnej – imiona i nazwiska autorów, kontakt telefoniczny.
 4. Zgłoszone prace oceniane będą przez Komisję Konkursową, wybraną przez Organizatora. Oceniana będzie wartość artystyczna pracy, profesjonalizm wykonania oraz kreatywność.
 • Terminy
  1. Podpisane prace konkursowe należy dostarczyć do Muzeum Ziemi Wałeckiej, ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz do 9 grudnia 2022 r.
  2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 14 grudnia 2022 r.
  3. Wręczanie nagród odbędzie się 18 grudnia 2022 r.

 

W razie pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt

Muzeum Ziemi Wałecki, ul. Pocztowa 14, 78-600 Wałcz

Osoba do kontaktu: Bartłomiej Baranowski, tel. 67 258 25 91