Strzałka

Paleta

W Muzeum Ziemi Wałeckiej odbył się wernisaż wystawy Salon Doroczny. Już od trzynastu lat wałeccy artyści plastycy w ten sposób przedstawiają swoje dzieła. W tym roku można oglądać obrazy Danuty Gajewskiej, Jacka Matusiaka, Jerzego Poszepczyńskiego, Ewy Repeckiej, Joanny Rutkowskiej, Doroty Sójkowskiej, Agnieszki Urbaniak, Doroty Zaremby i Ireny Żychowskiej. Artystów i tłumnie przybyłych na wernisaż gości powitała Magdalena Suchorska-Rola dyrektor MZW. Artyści otrzymali dyplomy z podziękowaniami za udział w wystawie oraz piękne kwiaty, a wszyscy zebrani oprócz prezentowanych obrazów mogli podziwiać występ grupy teatralnej działającej przy Wałeckim Centrum Kultury. Od lat przy okazji Salonu Dorocznego wałeccy artyści wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy -tym razem na licytację podczas finału WOŚP przekazano obrazy Jerzego Poszepczyńskiego i Ireny Żychowskiej.