Strzałka

PORTRETY TRUMIENNE WEDLÓW-TUCZYŃSKICH cz. I

Dziś przedstawiamy Wam jeden z najcenniejszych zespołów zabytków prezentowanych na wystawie stałej Muzeum Ziemi Wałeckiej – portret trumienny Stanisława Krzysztofa Wedla Tuczyńskiego, tablicy epitafijnej oraz czterech tablic herbowych. Pierwotnie obiekty znajdowały się w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Tucznie, gdzie w podziemiach pochowany został Stanisław.

Informacje, które zamieszczamy są fragmentem szerszego opracowania dotyczącego portretów trumiennych w zbiorach muzeum i ich znaczeniu na tle sarmackich ceremonii pogrzebowych, którym niedługo podzielimy się w całości.

Portret trumienny będący tworem charakterystycznym dla kultury sarmatyzmu nierozerwalnie związany był z całym obrzędem pogrzebu, stanowił tylko jego niewielki element. Z czasem ukształtował się pewien kanon portretów trumiennych, którego źródła upatrywać można w portretach reprezentacyjnych – portretowany ukazywany był w pozie do pasa, tło najczęściej było ciemne, pozbawione wszelkich ozdób czy wtrętów. Postać portretowanego odziana w kosztowny strój i biżuterię, wskazujące na jego pozycję społeczną czy też pełnione funkcje. Genezy portretów trumiennych upatrywać można również w mniej wzniosłej idei niż chęć podkreślenia zasług zmarłego. Kilku, a często nawet kilkunastomiesięczne oczekiwanie na pochówek miało znaczny wpływ na zwłoki.
Uroczystości pogrzebowe szlachty okresu baroku porównywane były przez cudzoziemców, mających okazji obserwować to wydarzenie, do wystawnych pogrzebów królewskich i książęcych w Europie. Po śmierci członka rodziny jego najbliżsi nie mieli czasu oddać się żałobie, zaczynał się wówczas okres szeroko zakrojonych przygotowań do pochówku. Zaznaczyć trzeba, że w okresie baroku okres od śmierci do złożenia w grobie mógł liczyć nawet kilkanaście miesięcy. Ten czas poświęcano na zawiadomienie rodziny i znajomych zmarłego, często rozsianych po całym kraju, przygotowanie domu na przybycie żałobników, planowanie uroczystości pogrzebowej, a przede wszystkim projektowanie i wykonywanie dekoracji kościoła. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, które pochłaniało duże nakłady finansowe. Nawet najbiedniejszy szlachcic starał się pochować bliską osobę z jak największą wystawnością. Z czasem ceremonie pogrzebowe ewaluowały do niebotycznych rozmiarów, przypominając raczej teatralne widowisko. Niezbędnym elementem wspomnianego widowiska były portrety trumienne.

Portret trumienny przedstawiający postać Stanisława Krzysztofa Wedla Tuczyńskiego zmarłego w 1694 r. Portret o wymiarach 50 x 55 cm, o kształcie sześcioboku, otoczony trybowaną bordiurą. Portret wykonany na blasze srebrnej farbami olejnymi. Tło naturalnie metaliczne bez dodatkowych wtrętów. Portret nie zawiera znaków cechowych ani innych informacji pozwalających na rozpoznanie autora.
W centralnej części portretu widoczne popiersie mężczyzny. Twarz mężczyzny w sile wieku, bez nakrycia głowy, widoczna fryzura charakterystyczna dla przełomu wieku XVII i XVIII – włosy obcięte równo, na okrągło na tzw. polską modłę, wysoko podgolone wokół głowy. Typowo sarmackiej fryzurze towarzyszą sumiaste wąsy opadające przy kącikach ust. Postać mężczyzny zwrócona ¾ w lewo. Oczy Stanisława Krzysztofa zwrócone bezpośrednio na widza. Mężczyzna ubrany w bordową delię z futrzanym kołnierzem, spiętą bogato wysadzaną kamieniami broszą. Pod delia widoczny jest fragment kolczugi.
Wzdłuż krawędzi portretu znajduje się trybowana bordiura. Od wewnątrz zdobi ją wzór wieńca oliwnego złożonego z liści i owoców, który w narożnikach spięty jest rozetami. Zewnętrznej stronie bordiury nadano kształt falbaniasto powyginanego obrzeża.
Stan zachowania portretu jest bardzo dobry. Niewielkie ubytki metalu przy krawędziach nie wpływają na odbiór przez widza. Jedynym mankamentem jest niewielkie uszkodzenie blachy portretu trumiennego. Pęknięcie wynika zapewne z nadmiernego wyciągnięcia blachy w trakcie procesu technologicznego. Widoczne są również zadrapania i niewielkie odpryski farby. W falbaniastej krawędzi 9 otworów wykonanych w celu przytwierdzenia portretu trumiennego.

Tablica epitafijna zawiera tekst po łacinie. Doskonały stan zachowani napisu pozwala na jego przetłumaczenie.

Bogu w Trójcy Najlepszemu, Najwyższemu.
Zatrzymaj się wędrowcze
I publicznie zalej się łzami.
Godny tej daniny jest
ten, który nie tyle dla siebie żył ile dla ogółu.
Spoczywa tu
Jaśnie Wielmożny Hrabia z Wedlów
Stanisław Tuczyński
Kasztelan Gnieźnieński, Starosta Powidzki etc.
Godny wszelkich królestwa urzędów
niezaspokojony jednym.
Cień jego i wielkiego ducha powłokę przymus śmierci tu złożył, duszę niebu oddały cnoty. Ojczyznę jako
żołnierz i wojownik osłaniał orężem, radami gorliwie ochraniał jako
Senator
Starożytnego blasku pradawnej pobożności ze wszech miar przestrzegający
Ludzki i wielkoduszny dla wszystkich, dla ubogich niemal rozrzutny
W zażegnywaniu sporów aż dotąd szczęśliwy jakoby aniołem pokoju nazwany być mógł
Niczego więcej nie można by od niego żądać
Prócz dłuższego życia, które jak spędzał najlepiej tak przeżył jeszcze lepiej
Umarł roku 1695 miesiąca kwietnia dnia 26 w wieku 44.
Najżałośniejsza małżonka i syn najgłębiej bolejący wiecznemu bólowi położyli.

Tablica epitafijna wykonana na blasze srebrnej. Tekst grawerowany, wykonany wprawną ręką. Inskrypcja epitafijna minuskułowa z wtrętami majuskułowymi. Tablica epitafijna otoczona bordiurą nawiązującą dekoracją do portretu trumiennego – trybowany wzór wieńca oliwnego, przedstawiający liście i owoce spięty w narożnikach rozetami. Kształt tablicy również nawiązuje do portretu, jest jednak mniejsza – sześciobok o wymiarach 34 x 42 cm. Tablica nie zawiera żadnych znaków cechowych ani innych informacji pozwalających na określenie autora. Tablica zakończona falbaniastym obrzeżem.
Tablica epitafijna w stanie dobrym. Niewielkie ubytki metali przy krawędziach nie wpływają na odbiór przez widza. Grawerowane napisy zachowane w stanie bardzo dobrym, nie powodują trudności w odczytaniu epitafium. Niewielkie ubytki metalu, zarysowania oraz odbarwienia metalu na powierzchni tablicy. W falbaniastej krawędzi 6 otworów wykonanych w celu przytwierdzenia tablicy epitafijnej.

Tablica przedstawia herb własny rodu Wedlów – Tuczyńskich. Ze względu na współużytkowanie herbów przez wiele rodzin, herb przysługujący tylko jednej rodzinie był ewenementem. Najczęściej (tak jak w tej sytuacji) miało to miejsce w przypadku rodów obcego pochodzenia, indygenowanych w Polsce. Herb nosił nazwę Tuczyński, a jego wzór nawiązywał bezpośrednio do herbu Wedlów.
Pod labrami, zwieńczonymi hełmem i klejnotem, kartusz herbowy. Tarcza heraldyczna polska. Herb przedstawiający koło zegarowe w złotym polu. Czasami (jak w przypadku tablicy herbowej Stanisława) wewnątrz koła znajdowała się kobieta bez rąk, w dwukolorowej sukni (czarno – czerwonej) i takim samym kardynalskim kapeluszu. W klejnocie ukazana również kobieta w kardynalskim kapeluszu i dwukolorowym stroju.
Tablica herbowa wykonana w blasze srebrnej, herby oraz inskrypcje literowe trybowane. Kształt owalny o wymiarach 31 cm x 35 cm. ). Obok herbu na tablicach umieszczone zostały trybowane litery S – K – N/ T – T/K -G/ S – P (Stanisław Krzysztof Na / Tucznie Tuczyński / Kasztelan Gnieźnieński/ Starosta Powidzki). Tablica herbowa wykonana z dużą precyzją i dbałością o detale. Obiekt nie zawiera żadnych znaków cechowych ani innych informacji pozwalających na określenie autora. Tablica herbowa otoczona bordiurą nawiązującą dekoracją do portretu trumiennego – trybowany wzór wieńca oliwnego, przedstawiający liście i owoce spięty rozetami. Tablica zakończona falbaniasto powyginanym obrzeżem.
Tablica zachowana w stanie bardzo dobrym. Niewielkie ubytki metalu przy krawędzi tablicy herbowej. Niewielkie zarysowania i małe ubytki metalu na powierzchni tablicy. W falbaniastej krawędzi 6 otworów wykonanych w celu przytwierdzenia tablicy herbowej.
Herb Wieniawa, ukazujący związki krwi Stanisława Krzysztofa, należący do matki – Marianny z Leszczyńskich. Pod labrami, zwieńczonymi hełmem i klejnotem, kartusz herbowy. Tarcza heraldyczna polska. Herb przedstawiający głowę żubra z kołem w nozdrzach. W klejnocie pół ukoronowanego lwa z mieczem.
Tablica herbowa wykonana w blasze srebrnej, herby oraz inskrypcje literowe trybowane. Kształt owalny o wymiarach 31 cm x 35 cm. ). Obok herbu na tablicach umieszczone zostały trybowane litery S – K – N/ T – T/K – G/ S – P (Stanisław Krzysztof Na / Tucznie Tuczyński / Kasztelan Gnieźnieński/ Starosta Powidzki). Tablica herbowa wykonana z dużą precyzją i dbałością o detale. Obiekt nie zawiera żadnych znaków cechowych ani innych informacji pozwalających na określenie autora. Tablica herbowa otoczona bordiurą nawiązującą dekoracją do portretu trumiennego – trybowany wzór wieńca oliwnego, przedstawiający liście i owoce spięty rozetami. Tablica zakończona falbaniasto powyginanym obrzeżem.
Tablica herbowa zachowana w stanie dobrym. Niewielkie ubytki metalu przy krawędziach. Większa część powierzchni tablicy pokryta odbarwieniami metalu. W falbaniastej krawędzi 4 otworów wykonanych w celu przytwierdzenia tablicy herbowej.
Herb Doliwa, ukazujący związki krwi Stanisława Krzysztofa, należący do babki macierzystej – Anny z Rozdrażewskich. Pod labrami, zwieńczonymi hełmem i klejnotem, kartusz herbowy. Tarcza heraldyczna polska. Herb przedstawiający pas skośny, a w nim trzy róże (w tym przypadku trudno określić gatunek kwiatów). W klejnocie, zgodnie z heraldyką, powinny znajdować się trzy róże w słup między dwiema trąbkami, tu mamy jednak odmianę tego herbu – ukazana jest postać ludzka, która trzyma dwa przedmioty (trąbki?)
Tablica herbowa wykonana w blasze srebrnej, herby oraz inskrypcje literowe trybowane. Kształt owalny o wymiarach 26,8 cm x 29,5 cm. ). Obok herbu na tablicach umieszczone zostały trybowane litery S – K – N/ T – T/K – G/ S – P (Stanisław Krzysztof Na Tucznie Tuczyński Kasztelan Gnieźnieński Starosta Powidzki). Tablica herbowa wykonana z dużą precyzją i dbałością o detale. Obiekt nie zawiera żadnych znaków cechowych ani innych informacji pozwalających na określenie autora. Tablica herbowa otoczona bordiurą nawiązującą dekoracją do portretu trumiennego – trybowany wzór wieńca oliwnego, przedstawiający liście i owoce spięty rozetami. Zakończona falbaniasto powyginanym obrzeżem.
Tablica herbowa zachowana w stanie bardzo dobrym. Niewielki ubytki metalu przy krawędziach. Niewielkie zarysowania i ubytki metalu na powierzchni tablicy. Jedynym mankamentem jest niewielkie uszkodzenie blachy tablicy w prawej górnej części bordiury. Pęknięcie wynika zapewne z nadmiernego wyciągnięcia blachy w trakcie procesu technologicznego. W falbaniastej krawędzi 6 otworów wykonanych w celu przytwierdzenia tablicy herbowej.
Herb Lewart, ukazujący związki krwi Stanisława Krzysztofa, należący do babki ojczystej – Anny z Firlejów. Pod labrami, zwieńczonymi hełmem i klejnotem, kartusz herbowy. Tarcza heraldyczna polska. Herb przedstawiający lamparta wspiętego ukoronowanego. Ten sam wizerunek znajduje się w klejnocie.
Tablica herbowa wykonana w blasze srebrnej, herby oraz inskrypcje literowe trybowane. Kształt owalny o wymiarach 26,8 cm x 29,5 cm. ). Obok herbu na tablicach umieszczone zostały trybowane litery S – N/ T – T/K – G/ S – P (Stanisław Na / Tucznie Tuczyński / Kasztelan Gnieźnieński / Starosta Powidzki). Brakuje litery K, która umieszczona jest na pozostałych tablicach herbowych. Tablica herbowa wykonana z mniejszą precyzją i dbałością o detale. Herb widocznie przekrzywiony, fragmenty nachodzą na bordiurę. Brakująca litera K nie zmieściłaby się między klejnotem a bordiurą. Obiekt nie zawiera żadnych znaków cechowych ani innych informacji pozwalających na określenie autora. Tablica herbowa otoczona bordiurą nawiązującą dekoracją do portretu trumiennego – trybowany wzór wieńca oliwnego, przedstawiający liście i owoce spięty rozetami. Zakończona falbaniasto powyginanym obrzeżem.
Tablica herbowa zachowana w stanie bardzo dobrym. Niewielki ubytki metalu przy krawędziach. Niewielkie zarysowania i ubytki metalu na powierzchni tablicy. W falbaniastej krawędzi 6 otworów wykonanych w celu przytwierdzenia tablicy herbowej.

opr. M.Jakubczyk