Strzałka

SALON DOROCZNY 2009

Od 11 stycznia 2009 r. prezentowana była wystawa SALON  DOROCZNY 2009. Na ekspozycji znalazły się prace Katarzyny Aftyki, Lidii Barej, Zdzisławy Brodawki, Leszka Majewskiego, Jacka Matusiaka, Jerzego Poszepczynskiego, Doroty Sójkowskiej, Doroty Zaremby, Ewy Zielinskiej oraz Ireny Żychowskiej