Strzałka

Salon Doroczny

Zapraszamy na wernisaż wystawy prezentującej dorobek wałeckich artystów profesjonalnych.