Strzałka

Skarby z autostrad

W Muzeum Ziemi Wałeckiej 4 października 2007 r. odbył się wernisaż wystawy, na której zaprezentowano eksponaty wydobyte w ramach archeologicznych badań ratowniczych realizowanych w programie budowy autostrad.

Autorem i komisarzem wystawy jest Agnieszka Krzyżaniak z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, a ekspozycja stanowi własność Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Zaprezentowane eksponaty pochodzą z różnych epok, a najstarsze z paleolitu. Prace przy penetracji terenów, którymi przebiegać będą autostrady trwały od 1996 roku w okolicach miejscowości: Zielona Góra, Opole, Wrocław, Poznań, Szczecin, Łódź, Warszawa, Rzeszów, Kraków, Katowice, Gorzów Wlkp., Bydgoszcz, Biała Podlaska, Gdańsk. Niektóre stanowiska archeologiczne dochodziły do 3, 5 metra głębokości, a wydobywano z nich nie tylko podstawowe narzędzia, naczynia, biżuterię i przedmioty codziennego użytku, dzięki prowadzonym pracom potwierdzano układ osad ludzkich, a także nekropolii.