Strzałka

CHRZEST 966. U ŹRÓDEŁ POLSKI

Nietypowa wystawa przygotowane przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, przy współudziale młodzieży, zawitała w Muzeum Ziemi Wałeckiej. Udział licealistów w projektowaniu wystawy miał za zadanie uaktualnić perspektywę w jakiej postrzegany jest Chrzest Polski oraz uczynić ją przystępniejszą dla młodych odbiorców. Ekspozycja składa się z dwóch elementów: jedenastu plansz graficznych i mobilnej aplikacji będącej przewodnikiem po wystawie. Aplikacja zawiera komponent audio, który umożliwia zapoznanie się z tematyką wystawy osobom z dysfunkcjami narządów wzroku.