Strzałka

W 75. rocznicę repolonizacji i utworzenia struktur ZNP na ziemi wałeckiej