Strzałka

W POSZUKIWANIU NOWEGO DOMU

Wystawa został przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Na kilkudziesieciu planszach zaprezentowane zostały zdjęcia oraz dokumenty, opatrzone komentarzem, obrazujące pierwsze powojenne lata na Pomorzu Zachodnim – kierunki migracji, formowanie sie polskich władz tych terenów, ale także życie codzienne. Wystawę wzbogacają eksponaty ze zbiorów własnych muzeum – dokumenty pierwszych mieszkańców, karty przesiedleńcze, potwierdzenia obywatelstwa, przepustki, czy nawet świadectwo morlaności.