Strzałka

Wałecka obwodnica

Niewątpliwie wszyscy cieszymy się z otwarcia długo wyczekiwanej obwodnicy 😁
Dzisiaj jednak cofnijmy się do roku 1974 i spójrzmy na kilka ilustracji z „Studium Programowo Przestrzenne Śródmieścia Wałcza” stworzonego przez Miasto-Projekt Przedsiębiorstwo Projektowania Budownictwa Miejskiego w Koszalinie.🧐
Autorzy studium proponowali rozbudowę/przebudowę Wałcza we sposób kompleksowy uwzględniając potrzebę modernizacji min sieci energetyczne gazowej, a także sieci drogowej.
Jak zauważono w roku 1973 ruch samochodowy wynosił około 2000 pojazdów na dobę i rósł co stanowiło uciążliwość dla mieszkańców. 😮
Autorzy pracy nie proponowali miastu obwodnicy lecz rozbudowę dróg i węzłów drogowych w granicach miasta, wykorzystując linie brzegową obu jezior.
Ponadto chciano uczynić z półwyspu Orla centrum turystyczne z mariną i hotelami. Uwzględniono wykopanie kanału łączącego jezioro Raduń i Zamkowe. Proponowano gruntowną przebudowę miasta z pozostawieniem obiektów o charakterze zabytkowym. Co ciekawe w dokumencie duży nacisk kładziono na utworzenie parków i zieleńców. Wałcz według omawianego studium miał być miastem nastawionym na ruch turystyczny z bardzo rozbudowaną bazą rekreacyjną i noclegową. Realizacja planu wiązała by się z wyburzeniami i dużymi nakładami finansowymi.
Jest to ciekawy materiał pokazujący spojrzenie na przestrzeń miejską zgodnie z trendami obowiązującymi w latach 70 tych w Polsce, niektóre założenia mogą z dzisiejszej perspektywy wydawać się kontrowersyjne np. wspomniane wyburzenia tkanki miejskiej.
Jaka jest Wasza opinia ? Piszcie w komentarzach.
Opr.
Jarosław Harasimowicz /MZW