Strzałka

“Wałeckie Zeszyty Muzealne” tom I

“Wałeckie Zeszyty Muzealne” tom I można zakupić w Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz w Skansenie Fortyfikacyjnym Grupa Warowna Cegielnia. Możliwa jest również sprzedaż wysyłkowa.

 

Spis treści:

WPROWADZENIE

ARTYKUŁY:

1. Anna Koprowska-Głowacka, Czarownice ze Szczecinka

2. Arkadiusz Trochanowski, Cerkiew grekokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wałczu

3. Bartłomiej Baranowski, B-Werki Grupy Warownej Cegielnia – budowa i usytuowanie obiektów

4. Justyna Kopińska, Zdbice (Stabitz) – próba analizy znaczenia historycznego i turystyki militarnej rejonu przełamania Wału Pomorskiego

5. Przemysław Bartosik, Powiat wałecki w latach 1945-1946 – przegląd wydarzeń w świetle dokumentacji wytworzonej przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego

6. Anna Oryszak, Turystyka militarna w województwie zachodniopomorskim – najciekawsze obiekty i atrakcje

7. Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz, Wspomnienie o Wiesławie Kaszewskim

8. Paweł Łakomy, Wałcz na olimpijskim szlaku. Od Londynu 1948 do Tokio 2020

9. Bogdan Wankiewicz, Rola samorządu powiatowego w rozwoju szkolnictwa zawodowego na przykładzie powiatu wałeckiego

ŹRÓDŁA:

  1. Jarosław Ciechanowicz, Przywilej dla sołtysa z Bronikowa – dokument z 1766 r.
  2. Przemysław Bartosik, Wałeccy jezuici w świetle badań ks. Stanisława Załęskiego
  3. Przemysław Bartosik, Sprawozdanie z odczytu o prehistorii niemieckiej na Pograniczu wygłoszonym w Pile w dniu 15 marca 1937 r.
  4. Przemysław Bartosik, Współpraca Muzeum Ziemi Wałeckiej z poznańskimi historykami w latach 80. XX w.

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM:

  1. Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz, Rola muzeum regionalnego w podtrzymywaniu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych
  2. Bartosz Włodarczyk, 10 lat działalności Skansenu Grupa Warowna Cegielnia w Wałczu
  3. Bartłomiej Baranowski, W warsztacie rogownika

PRACE KONSERWATORSKIE:

1. Przemysła Bartosik, Wytyczne konserwatorskie z 1978 r. dotyczące adaptacji dawnego dworku na siedzibę muzealną w Wałczu

2. Przemysław Bartosik, Wybrane prace konserwatorskie wykonane na zlecenie Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu w latach 1988-1990

ZBIORY MUZEUM:

1. Przemysław Bartosik, Eksponaty z Działu Artystycznego Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu (cz. 1)

NOTY O AUTORACH