Strzałka

WAŻNA INFORMACJA – spotkanie z prof. Szwagrzykiem

WAŻNA INFORMACJA
 
Informujemy, że z ważnych przyczyn, niezaleznych od Organizatorów prof. Szwagrzyk nie będzie mógł wygłosić prelekcji w naszym muzeum (28 XI 2019 r.).
W zastępstwie wystąpią współpracownicy prof. Szwagrzyka
dr Tomasz Borkowski – Naczelnik Wydziału Poszukiwań IPN oraz
Rafał Michliński – pracownik Wydziału Identyfikacji IPN
 
Zapraszamy!