Strzałka

Wernisaż wystawy czasowej “JW 2016”

Wernisaż, wernisaż i po wernisażu… 2 lipca o godzinie 11.30 otworzyliśmy nową wystawę czasową “JW 2016”.  Pod tym zagadkowym tytułem skrywa się opowieść o wałeckiej jednostce wojskowej, której historia rozpoczęła się w zasadzie już w 1965 roku. Od 1976 do 2001 roku 2 Brygada Łączności stacjonowała w Wałczu i wpływała na obraz miasta i jego mieszkańców. Rozwiązana z dniem 31 grudnia 2001 roku nie zniknęła jednak całkowicie, gdyż jej tradycje przejął 100 batalion łączności. O zawiłej, zmiennej i niezwykle interesującej historii tak ważnej dla miasta jednostki opowiada nasza nowa wystawa czasowa. Jej przygotowanie było możliwe dzięki pomocy, uprzejmości i zbiorom Andrzeja Steca, Grzegorza Rutkowskiego, Jana Frelkowskiego, Wiesława Wysockiego, Henryka Barwińskiego, Waldemara Michalaka, Janusza Gepperta, Krzysztofa Gepperta, Artura Glejzera, Janusza Rajcha, Janusza Szmiłyka, Adriana Szmiłyka, Józefa Kiziuka, Andrzeja Wierzby, Adama Siudy, Tadeusza Zarywki, Janusza Sobolewskiego, Lecha Zakrzewskiego, Dariusza Kucha, Daniela Iwańskiego oraz Zbigniewa Majkowskiego, który wsparł nas zbiorami Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie i Izbie tradycji 100 batalionu łączności.

Przygotowywanie wystawy poświęconej jednostce, z którą związanych jest wiele emocji i wspomnień, nie było łatwym zadaniem. Po wernisażowych wzruszeniach i rozmowach stwierdzamy jednak, że z pomocą zaangażowanych w organizację osób, udało nam się stworzyć ekspozycję, która jest ciekawa i atrakcyjna zarówno dla tych, którzy mieli do czynienia z wałecką wojskowością, jak i dla osób, dla których jest to temat odległy. Nasze muzealne sale wypełniły mundury, sprzęt i elementy wojskowego wyposażenia, liczne fotografie, wypisy z kronik oraz różnego rodzaju pamiątki (w tym warte uwagi chusty), dzięki którym wakacyjne miesiące spędzimy w prawdziwie militarnym ale i lokalnym nastroju. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Ziemi Wałeckiej i skorzystania z okazji obejrzenia naszej wyjątkowej wystawy czasowej! Ekspozycja będzie czynna do 31 sierpnia 2023 roku.