Strzałka

WIOSNA W OBRZĘDACH LUDOWYCH

Wystawa powstała ze zbiorów: Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum Etnograficznego w Toruniu, Muzeum w Koszalinie oraz zbiorów własnych Muzeum Ziemi Wałeckiej.

O oprawę muzyczną zadbał zespół “Czeremcha”.