Strzałka

WYSTAWA OD KUCHNI

Wystawa przygotowana ze zbiorów: Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi  w Grudziądzu, zbiorów własnych muzeum oraz zbiorów prywatnych.