Strzałka

ŻYCIE SPORTOWE ŻOŁNIERZY POLSKICH W NIEWOLI NIEMIECKIEJ W LATACH 1939 – 1945

Prawo do organizowania życia sportowego dawała polskim jeńcom Konwencja Genewska z 27 lipca 1929 r. Władze niemieckie przestrzegały jej postanowień, spodziewając się, że zajecia sportowe odwrócą uwagę jeńców od działań skierowanych przeciwko władzom obozu. Zezwalano na uprawianie różnych dyscyplin z wyjątkiem tych, które umożliwiały wykorzystanie sprzętu do walki czy ucieczki  np. rzut oszczepem, szermierka czy skok o tyczce. Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Są to głównie dokumenty i fotografie, ale też sprzęt, najczęściej wykonany przez jeńców, wykorzystywany podczas rozgrywek sportowych.

Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja dr. Tomasza Skowronka pt. “Igrzyska Olimpijskie w Oflagu IID Gross Born”.