Strzałka

Życiorysy niezwykłe

27 maja 2007 roku w Muzeum Ziemi Wałeckiej miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy poświęconej życiu i pracy duszpasterskiej ks. dr Adama Ślusarczyka – ostatniego proboszcza parafii greckokatolickiej w Starym Lublińcu.

Ekspozycję poświęconą ks. Ślusarczykowi tworzyło 10 plansz zawierających zdjęcia, listy, dokumenty i podpisy w języku ukraińskim i polskim. Wystawę uzupełniły eksponaty mówiące o pierwszej liturgii greckokatolickiej w Wałczu, która odbyła się w święto Zesłania Ducha Świętego w 1959 r. Na wystawie można było zobaczyć również przedmioty, które przywiozła ludność ukraińska w czasie akcji „Wisła”. Były to dokumenty – karty przesiedleńcze a także ubrania, przedmioty codziennego użytku jak kołowrotek, tara do prania, praska, wyszywane obrusy i ręczniki oraz ikony i modlitewniki pisane językiem staro – cerkiewno – słowiańskim. Znalazły się tam też książki poświęcone Akcji „Wisła” oraz książka Oleksy Kostyka wysiedlonego z miejscowości Torki koło Przemyśla „Торки. Село з-над Сяну” i „Тут було наше село” wydaną przez mieszkańców Lublińca Starego  i Lublińca Nowego.
Wystawie towarzyszyły występy zespołu „Czeremcha” i piknik w ogrodach Muzeum podczas którego serwowano potrawy kuchni ukraińskiej.